Frequently Asked Questions

When will I receive my parcel?

Your t-shirt will be delivered to you within 3 business days of taking the order.

How should I care for the product?

The following guidelines should be followed in order to enjoy the great quality and deep color of Ease products for a long time:

– Wash shirts inside out in 30 degrees
– Use washing liquid
– Do not dry mechanically
– Don’t dry in the sun
– Wash with similar colors

Can I return or exchange the T-shirt?

Of course, you can return the purchased products up to 30 days after placing the order without giving any reason, but we will be very grateful for information about what did not appeal to the returned products so that we will be able to improve them.

Parcel locker address for return:
Grunwaldzka 21
37-100 Łańcut

What is Ease's development vision?

For Ease, the future of buying clothes is the future without wasting time, worrying about mismatch,
Low quality and negative environmental impact of the purchase.

For Ease, the future of buying clothes is not only a purchase, but also a service, personal advice, a unique relationship with our customers, whom we want to treat as business partners and support them in their development and achieving their goals.

Ease is an innovation – a brand that will change the perception of tailor-made and everyday clothing, high prices for the highest quality, mass production and the impact of what we wear on the environment.

Ease is a new standard not only in the process of purchasing and creating clothes, but also in the way it is delivered. A future where tailor-made garments are delivered to your door in a few hours, anywhere in the world.

Kiedy otrzymam przesyłkę?

Twoja koszulka dotrze do Ciebie w ciągu ok 3 dni roboczych od podjęcia realizacji zamówienia.

Jak powinienem dbać o produkt?

Należy przestrzegać poniższych wytycznych aby długo cieszyć się świetną jakością i głębokim kolorem produktów Ease:

– Pierz koszulki na lewej stronie w 30 stopniach
– Używaj płynu do prania
– Nie susz mechanicznie
– Nie susz na słońcu
– Pierz z podobnymi kolorami

Czy mogę zwrócić lub wymienić koszulkę?

Oczywiście możesz zwrócić zakupione produkty do 30dni od złożenia zamówienia bez podawania powodu, będziemy jednak bardzo wdzięczni za informację co  nie spodobało się w zwracanych produktach dzięki czemu będziemy mogli je ulepszyć.

Adres paczkomatu do zwrotu:
Grunwaldzka 21
37-100 Łańcut

Jaka jest wizja rozwoju Ease ?

Dla Ease przyszłość kupowania ubrań to przyszłość bez straty czasu, obaw o niedopasowanie,
Niską jakość i negatywny wpłīw zakupu na środowisko.

Dla Ease przyszłość kupowania ubrań to nie tylko zakup, lecz usługa, osobiste doradztwo, wyjątkowa relacja z naszymi klientami, których chcemy traktować jako partnerów biznesowych i wspierać ich w rozwoju osiąganiu wyznaczonych celów.

Ease to innowacja – marka, która zmieni postrzeganie odzieży szytej na miarę i codziennej odzieży, wysokich cen za najwyższą jakość, masowej produkcji i wpływu tego co nosimy na środowisko.

Ease to nowy standard nie tylko w samym procesie zakupu i powstawania odzieży, ale też sposobie jej dostarczania. Przyszłość, w której szyta na miarę odzież doręcza się pod drzwi, w kilka godzin, w każdym miejscu na świecie.

Close
Sign in
Close
Cart (0)

No products in the basket. No products in the basket.Zamknij
Różncie
Zamknij

Tabele Rozmiarów

  • T-shirts
  • Hoodies
  • Longsleeves
  • Polo
  • Crewnecks
RozmiarSMLXLXXL
Długość7274767880
Klatka102106110114118
Talia9498102106110
Rękaw1919,52020,521
RozmiarSMLXLXXL
Długość7274767880
Klatka102106110114118
Talia9498102106110
Rękaw 21919,52020,521
RozmiarSMLXLXXL
Długość7274767880
Klatka102106110114118
Talia9498102106110
Rękaw1919,52020,521
RozmiarSMLXLXXL
Długość7274767880
Klatka102106110114118
Talia9498102106110
Rękaw1919,52020,521
RozmiarSMLXLXXL
Długość7274767880
Klatka102106110114118
Talia9498102106110
Rękaw 21919,52020,521