Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: easetailored.com zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma: UNICAT Łukasz Nosek wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łańcuta pod numerem: 6051

Dane Adresowe:

 • Adres: Grunwaldzka 21, 37-100 Łańcut
 • E-mail: info@easetailored.com
 • Telefon: 570-400-190
 • NIP: 8151745274
 • REGON: 181156990
 • Konto: mBANK: PL 89 1140 2004 0000 3502 7468 6123
 • BIC / Swift: BREXPLPWMBK

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

2. Przedmioty transakcji

 • Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie easetailored.com w chwili składania zamówienia.
 • Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie easetailored.com wyrażone są w złotych polskich oraz euro i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 • Wszystkie produkty przedstawione na easetailored.com są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, oraz gwarancję.

3. Składanie zamówień

 • Zamówienia mogą być składane poprzez dodanie produktu do koszyka oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia zamieszczonego podczas procesu zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 • Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.
 • W razie problemów związanych z złożeniem zamówienia należny zgłosić się do sprzedawcy poprzez wysłanie zapytania na info@easetailored.com

4. Formy płatności

Formą płatności obowiązującą na stronie sklepu easetailored.com jest płatność elektroniczna za pośrednictwem platformy PAY-U. Szczegółowe informacje dotyczące tego typu płatności można znaleźć pod TYM adresem

5. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sklep o czym świadczy zmiana statusu zamówienia przesłanego na wskazany przez kupującego adres e-mail. Gdy otrzymamy Twoją wpłatę, przekażemy zamówienie do realizacji.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego.

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4. Średni czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze.

5. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci faktury VAT którą można pobrać w formie PDF pod przesłanym linkiem z zmianą statusu.

6. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.

3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

1. Postanowienia ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.easetailored.com zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma: Unicat Łukasz Nosek wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Łańcuta pod numerem: 6051

Dane Adresowe:

 • Adres: Grunwaldzka 21, 37-100 Łańcut
 • E-mail: info@ease.com.pl
 • Telefon: 570-400-190
 • NIP: 8151745274
 • REGON: 181156990
 • Konto: mBANK: PL 89 1140 2004 0000 3502 7468 6123
 • BIC / Swift: BREXPLPWMBK

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

2. Przedmioty transakcji

 • Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.easetailored.com w chwili składania zamówienia.
 • Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.easetailored.com wyrażone są w złotych polskich oraz euro i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 • Wszystkie produkty przedstawione na www.easetailored.com są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, oraz gwarancję.

3. Składanie zamówień

 • Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.
 • Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.
 • Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie dostępności towaru lub danego rozmiaru produktu przez wysłanie zapytania na info@easetailored.com lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 570-400-190

4. Formy płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

 • za pobraniem przy odbiorze przesyłki, – na terenie Polski
 • przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,
 • transakcja on-line przez centrum autoryzacji PAY-PAL

5. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sklep o czym świadczy zmiana statusu zamówienia przesłanego na wskazany przez kupującego adres e-mail. Gdy otrzymamy Twoją wpłatę, przekażemy zamówienie do realizacji.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego.

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4. Średni czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze.

5. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci faktury VAT którą można pobrać w formie PDF pod przesłanym linkiem z zmianą statusu.

6. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.

3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zamknij
Logowanie
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Zamknij
Różncie
Zamknij
Tabela rozmiarów