Skip to main content

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: easetailored.com zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma: UNICAT Konrad Nosek.

Dane Adresowe:

Adres: Krzemienica 483 37-127 Krzemienica
E-mail: info@easetailored.com
Telefon: 570-400-190
NIP: 8151745280
REGON: 180858588
Konto: mBANK: PL 72 1140 2004 0000 3002 8244 8517
BIC / Swift: BREXPLPWMBK

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

2. Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie easetailored.com w chwili składania zamówienia.

Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie easetailored.com wyrażone są w złotych polskich oraz euro i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

Wszystkie produkty przedstawione na easetailored.com są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, oraz gwarancję.

3. Składanie zamówień

Zamówienia mogą być składane poprzez dodanie produktu do koszyka oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia zamieszczonego podczas procesu zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy.

Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.

W razie problemów związanych z złożeniem zamówienia należny zgłosić się do sprzedawcy poprzez wysłanie zapytania na info@easetailored.com

4. Formy płatności

Formą płatności obowiązującą na stronie sklepu easetailored.com jest płatność elektroniczna za pośrednictwem platformy PAY-U. Szczegółowe informacje dotyczące tego typu płatności można znaleźć pod TYM adresem

5. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sklep o czym świadczy zmiana statusu zamówienia przesłanego na wskazany przez kupującego adres e-mail. Gdy otrzymamy Twoją wpłatę, przekażemy zamówienie do realizacji.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego.

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4. Średni czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze.

5. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci faktury VAT którą można pobrać w formie PDF pod przesłanym linkiem z zmianą statusu.

6. Warunki zwrotów

Maksymalny czas w którego przedziale możesz oddać koszulkę / odstąpić od zawartej umowy, wynosi 14 dni roboczych. Warunki zwrotów w naszym sklepie określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27).

7. Warunki reklamacji

Masz prawo zareklamować swoje zamówienie w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Termin dotyczący reklamacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś towar lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia nie będąca przewoźnikiem wejdzie w posiadanie dostarczonego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy / reklamacji, musisz poinformować nas o swojej decyzji za pomocą jasnego oświadczenia.

Możesz poinformować nas o swojej decyzji poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres info@easetailored.com

Zwrócimy Ci pieniądze nie później niż 30 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrócony towar. Użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do zamówienia, a Ty nie poniesiesz żadnych opłat za reklamacje.

Warunki reklamacji:
Aby towar kwalifikował się do zwrotu, należy upewnić się, że:

– Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 30 dni
– Towar jest w oryginalnym opakowaniu

Adres do przesyłki:
Reklamowany towar należy odesłać na adres:

UNICAT Konrad Nosek
Krzemienica 483
37-127 Krzemienica

UWAGA: Nie możemy ponosić odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione podczas przesyłki zwrotnej. Dlatego zalecamy ubezpieczoną i śledzoną usługę pocztową. Nie jesteśmy w stanie dokonać zwrotu pieniędzy bez faktycznego odbioru towaru lub dowodu otrzymania zwrotu.

8. Informacje prawne

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.

3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Witamy
w Ease Members

 

Dzięki za zapisanie się do newslettera
Twój kod promocyjny, możesz znaleźć w swojej skrzynce, właśnie wysłaliśmy
email